Α α · αλφα · alpha
Β β · βητα · beta
Γ γ · γαμμα · gamma
Δ δ · δελτα · delta
Ε ε · εψιλον · epsilon
Ζ ζ · ζητα · zeta
Η η · ητα · eta
Θ θ · θητα · theta
Ι ι · ιωτα · iota
Κ κ · καππα · kappa
Λ λ · λαμβδα · lambda
Μ μ · μυ · mu
Ν ν · νυ · nu
Ξ ξ · ξι · xi
Ο ο · ομικρον · omicron
Π π · πι · pi
Ρ ρ · ρω · rho
Σ σ · σιγμα · sigma
Τ τ · ταυ · tau
Υ υ · υψιλον · upsilon
Φ φ · φι · phi
Χ χ · χι · chi
Ψ ψ · ψι · psi
Ω ω · ωμηγα · omega

greek alphabet song:

sheet music: http://www.teknia.com/public/pdf/Alphabet.pdf mp3: http://www.teknia.com/public/mp3/Alphabet.mp3 /* was http://www.teknia.com/public/mp3/alphabet.mp3 */

Other songs for learning Greek: http://www.teknia.com/free/songs.html

The Alphabet and Pronunciation http://www.teknia.com/level1/03%20alphabet.html

Learn the Greek alphabet and a bit of the language http://www.quinapalus.com/learngreek.html

Greek Alphabet: Twinkle Twinkle http://lists.ibiblio.org/pipermail/b-greek/2003-January/024217.html

Greek Alphabet Tutorial http://langintro.com/greek/alphabet/

greece.html


idea_space.html >> alphabets >> greek alphabet [FIXME: move here] >> http://david.carybros.com/html/greek_alphabet.html